Gallery

Gallery — aydentika ishlab chiqish maqsadi bilan bizga yuzlangan arxitektura agentligi.


Biznes yo‘nalishidan kelib chiqqan holda aydentika, jumladan logotip ham, bir vaqtning o‘zida ham jiddiy, ma’noli, kategoriya trendlariga mos va albatta premial ko‘rinishga ega bo‘lishi kerak edi.


Yechim sifatida biz chiziqlar va sodda geometrik figuralardan foydalandik, ularning mujassamligi maxsus firma belgisiga aylandi, uning ichida esa brendning asosiy literalari — g, l hamda e ko‘rinish olgan.


Bunday belgi brendning yo‘nalishi bilan ham bog‘liq — arxitekturada oddiy shakllar, eskizlar, asos sifatida rol o‘ynaydi va aynan ularning atrofida keyinchalik keng ko‘lamli loyihalar barpo etiladi.

Next Project

Back To Top
Theme Mode