Gallery

Gallery agentligi aydentika is hlab chiqish maqsadi bilan bizga yuzlandi.

Biznes yoʻnalishidan kelib chiqqan holda aydentika, jumladan logotip ham, bir vaqtning oʻzida jiddiy va ma’noli, trend kategoriyasiga mos va albatta, premial koʻrinishga ega boʻlishi kerak edi.

Yechim sifatida chiziqlar va sodda geometrik figuralardan foydalandik, ularning mujassamligi maxsus firma belgisiga aylandi, uning ichida esa brendning asosiy literallari — g, l hamda e saralab olingan.

Bunday belgi brendning yoʻnalishi bilan ham bogʻliq — arxitekturada oddiy shakllar, eskizlar asos sifatida rol oʻynaydi va aynan ularning atrofida keyinchalik keng koʻlamli loyihalar barpo etiladi.

Next Project

Back To Top
Theme Mode