Vazifa: Kompaniya qadriyatlaridan kelib chiqib nom topish va zamonaviy logotip ishlab chiqish.

Castle bu inglizchadan qasr ma’nosida keladi, “er” qo‘shimcha esa kasblarga qo‘yiladi. Shunda Castler “Qasrchi” degan ma’noni beradi, bu kompaniyaning o‘zini oldiga qo‘ygan maqsadlariga mos tushadi. Castler nomi jarangdor va hashamatli.

Logotiplarni yaratishda minimalism qoidalaridan foydalandik: Minimalism bu maksimal detallarni kamaytirib va muhimlarini qoldirish demakdir. Murakkab va tartibsiz logotiplar mijoz e’tiborini uzoq vaqt ushlab tura olmaydi. Minimalistik logotip ancha jozibali va muvaffaqiyatli bo‘ladi. Logotipda S xarfi va arxitektorlik yo‘nalishini aks ettiruvchi konstruksiyalar perspektiv ko‘rinishda aks etgan. Baho bering!

Next Project

Back To Top
Theme Mode